Staffan Jacobsons böcker.


”Spraykonst” finns numera bara på antikvariat - och på biblioteken förstås. ”Den Spraymålade Bilden” finns numera tillgänglig på denna sajt som pdf. ”Dialog om Frihet” (roman om Lund 1968) kan beställas i bokhandeln eller på Yelah, e-postadress: butiken@yelah.net
”300 av världens bästa konstcitat” kan beställas i bokhandeln eller hos Palmkrons Bok & Utbildningsförlag, Stora Södergatan 13, S-222 23 Lund, SWEDEN, Tel: 046-149 045, Fax: 046-139505. Böckerna kan också med fördel köpas direkt på India Däck Bokcafé, St. Algatan 3 (vid Kulturen) i Lund, se öppettider mm på www.indiadack.net.
”Spraykonst” (1990). Recensionsutdrag.

“Äntligen en seriös, helsvensk bok om graffitikonsten - den verkligt nya konsten.”
Margareta Hall, VR, nr 8, 21/2 1991, s.23.

“Den första seriösa vetenskapliga skriften om graffiti i Sverige.”
Martin Jönsson, Göteborgsposten 7-13/6 1991.

“... utmärkt monografi om graffitikonsten...”
Ingamaj Beck, Aftonbladet 21/4 1991.

“...ett både sakligt och lysande försvarstal för konsten”.
W Peter Menzel, Östgöten 19/1 1991.

“...en intressant berättelse om en unik ungdomsbildkultur och ett viktigt kulturhistoriskt dokument.”
Jon Adelsten, Bild i Skolan 4/1991, s.20.

“...en önskebok för alla graffitiintresserade.”
Marianne Sjöman, Budkavlen, årg.69, Åbo 1990, s. 65.

“Världens bästa bok...Den är helt enkelt vår bibel.”
O.S.A., (Postens ungdomstidning), Sthlm, Dec 1995, s. 5.


“Den Spraymålade Bilden” (1996). Recensionsutdrag.


“... en läsvärd bok som bör vara mycket värdefull för både fackmän och andra intresserade.”

- Helén Ingmari Vigil, Sambindningslistan 3/1997, BTJ Lund.


“Jacobson, som sedan lång tid väl känner graffitikulturen, har skrivit en avhandling rik på såväl frågor som idéer och vi bör se avhandlingen i ett pionjärperspektiv/.../vi bör själva ha den öppna attityd till ämnet som författaren valt...”

- Prof. Roland Spolander,Västerbottens-Kuriren 6/2 1997, s. 5.


“...så rik på fakta att den mycket väl kan fungera som en slags uppslagsbok./.../För specialintresserade är den imponerande bibliografin en guldgruva /.../ Det kanske mest sympatiska draget med boken är att författaren, född 1948, tar en ungdomskulturell rörelse på största allvar och bemöter den och dess utövare med respekt och nyfikenhet.”

- Monitor nr 29, april 1997, s. 11.


“Det er sandsynligvis værdens mest gennemgribende akademiske værk om emnet...”

- Rasmus Poulsen, Jam Magazine nr 64, april/maj 1997, s. 24.


“Den rikt illustrerade avhandlingen är/.../en läsupplevelse.”

- Sven Billström, Konstperspektiv 2/1997,s. 34-35.


“... något av det mest fängslande och intressanta jag läst på länge. En fantastisk, för de flesta okänd värld har uppenbarats genom Jacobsons bok. Skaffa den och träd in!”

- På Österlen nr 3/1998, s. 4-6.

”En gedigen avhandling.” - Pär Andreasson, Konstperspektiv 4/1999, s. 40.


”Ett betydande arbete. Den kringsyn och intelligens och de breda kunskaper med vilka Jacobson bryter ny mark inom konstvetenskapen är värda allt erkännande.”

- Doc. Hans-Olof Boström, sakkunnigutlåtande, Linköping 1999.”Dialog om Frihet” (2001). Recensionsutdrag.

”---författaren har en styrka i de initierade skildringarna av karaktärer, miljöer och frihetligt revolutionära sinnesstämningar i studentstaden Lund. Det finns en påtaglig känsla av "så här var det" i beskrivningarna av staden och människorna, alltifrån aktivisterna i kollektivet på Trädgårdsgatan till förstockade kommunalpolitiker och akademiska överliggare. Allt skrivet på ett sprudlande och detaljrikt språk som rycker med sig läsaren /.../ Boken är en alldeles utmärkt vägledning till ökad förståelse för de tankar om frihet och individualitet i solidaritetens namn som utgjorde grunden för det antiauktoritära upproret 1968, tankar som återigen börjar göra sig gällande i våra dagar.”

- Anders Palm, Bibliotekstjänst.

”Författaren är en skicklig satiriker /../ a´ la (August Strindbergs) Svarta Fanor/.../Han visar att Lundaromanen lever.

- G öran Lundstedt, litteraturvetare, Sydsvenska Dagbladet 11/12 2001.

”Romanen om Lund -68 har kommit. Staffan Jacobsons bok ”Dialog om Frihet” är en given julklapp till alla som var med då./.../Denna bok har stort dokumentärt värde. Allt det viktiga som hände i Lund finns med i rätt ordning. Att läsa den är att återuppleva en tid. Och ungdom, läs den! Detta är den mest sympatiska grenen av studentrevolten.”

- Lars Westerberg, OBS Kulturkvarten, P1 13/12 2001.

... inser jag att det är en väldigt bra berättelse; vid närmare eftertanke inser jag att det förstås är helt självklart att du skulle skriva den där Romanen Om Revoltens Lund och att du skulle göra det bättre än nån annan. /../ Bra bok, rolig, underhållande, full av igenkännanden. Bl a gillade jag fotnoterna!”

-T omas Löfström , författare, i brev 16/11-17/12 2001.

” ...andra har försökt berätta ’den där historien som genom alla dessa år verkligen insisterat på att få bli berättad’ men ingen har haft hans unika förutsättningar /.../lättsamt och uppsluppet med närhet till ämnet och glimten i ögat. /.../Jag läser boken med igenkännande glädjerysningar. Jacobsons på en gång ömsinta och provokativa ögonvittnesskildring har mycket att ge både oss som var med och de som undrar vad vi gjorde. Och även om han har en viss ironisk distans tar han inte avstånd från den han var eller de aktioner han deltog i, och det är jag honom evigt tacksam för; alltför många har redan bett om ursäkt för alltför mycket.”

-T omas Löfström , författare, Ystad Allehanda 3/1 2002.

”...bokens styrka: han får mig att lita på att precis så här gick det till - exakt detta hände - den heta sommaren i Lund 1968. /.../ Jacobson ångrar inte "sextioåtta-landet". Han kämpar vidare.

- Bengt Eriksson, Kvällsposten 9/1 2002.

”... jag har hjärtligt roligt när jag läser och boken väcker många minnen till liv. Det här är en bok jag gärna sätter i händerna på den som vill veta hur det var, som vill veta något om drivkrafterna och inte minst om hur det gick sedan. Berättelsen knyter på flera sätt an till vår egen tid, vilket effektivt hindrar den från att bli enbart en nostalgisk tillbakablick. /.../ Frågorna om hur vi ska bygga en värld som inte regeras av våld, utsugning och terror är brinnande aktuella. En öppen dialog om frihet /.../ kan någonting egentligen vara mer angeläget idag?”

- Camilla Dal, Gävle Dagblad 16/1 2002.

En klassisk Lundaroman/.../ Att jämföra med Fritiof Nilsson Piratens ”Tre Terminer”/.../ Vi bör vara tacksamma över att Jacobsons perspektiv nu finns med i bilden av Lund 1968./.../ Rekommenderas alltså.

- Gunnar Sandin, Veckobladet #2, Lund 25/1 2002.


300 av världens bästa konstcitat


”300 av världens bästa konstcitat” (2002). Recensionsutdrag.


Denna bok innehåller 300 citat och påståenden om konst i alfabetisk ordning efter upphovsmännen, som inte bara är bildkonstnärer utan även en ganska brokig skara av författare, musiker, kritiker och andra. Definitionerna av begreppet "konst" är givetvis otaliga (som Giacomettis "Konst är ett sätt att se") och citaten överhuvudtaget mer eller mindre spirituella, välfunna och provocerande. En annorlunda citatbok vars innehåll, tror jag, mindre är ägnat att framkalla breda leenden hos läsaren än att stimulera denne till fortsatta egna funderingar - en särdeles värdefull egenskap hos en bok i denna exploaterade genre. Urvalet spänner över vida fält och hela konsthistorien, det är personligt och grundar sig på författarens egen läsning. Källhänvisningar och personuppgifter ges i fotnoter och är noggrant utförda. Staffan Jacobson är fil.dr. i konstvetenskap och graffitiforskare.

- Weste Westeson. BTJ, Sambindningslistan 2002, No 23, s. 7.

En helt underbar liten bok, så många vackra och häftiga och roliga citat! Övertygad om konstens absoluta stora betydelse (om man nu inte redan är det) blir man också, för här är ju allt tjafs bortskalat.En betydelse som dessutom är densamma genom seklerna, trender och moden till trots. Den inre nödvändigheten är det som förenar människan i konsten, så är det. Därför verkar alla citaten på något vis härröra ur en gemensam källa, trots att de kommer från så många olika personer och tider.

- Camilla Dal, Gävle, i brev 2002/10/04

Talande konst. "När människor säger till mig att jag tydligen vet precis hur tingen ser ut i verkligheten underskattar de sig själva - det är snarare så att jag vet hur de skall se ut i bilden". Så har en gång Ola Billgren kommenterat sin konst. Och han trängs med många andra vältaliga konstnärer i boken 300 av världens bästa konstcitat, sammanställd av Staffan Jacobson och utgiven av Palmkrons förlag - Lunds Konsthall. En bok som bevisar att man inte nödvändigtvis måste få tunghäfta inför konsten - trots att en bild påstås säga mer än tusen ord.

- Sydsvenska Dagbladet, kultursidan, 26/11 2002.

/.../Därefter kan man slå sig till ro med Staffan Jacobsons Världens bästa konstcitat (Palmkrons Förlag) och läsa exempelvis följande av Francis Picabia: "Konst är att dyrka misstaget". Eftersom vi minns väldigt många fina Picabiaaforismer slår det oss att en sådan bok borde översättas. Genast. "Vernissager fyller mig med melankoli. Liksom bröllop och begravningar." Något att tänka på /.../

- Göteborgs-Posten, kultursidan, 10/10 2002.

”Citatböcker är bland de nyttigaste och trevligaste böcker man kan tänka sig. De ger inte bara oanade möjligheter att briljera i sällskapslivet och nå framgång i frågesport, de speglar också på ett oslagbart sätt kulturhistorien i alla dess dimensioner. Staffan Jacobsons sammanställning ”300 av världens bästa konstcitat” är en bok som förenar alla dessa egenskaper./.../”

Anders Olofsson, Konstperspektiv,13/1 2003, konstperspektiv.nu/bokrec/index.asp

Staffan Jacobson:
tidigare utgivningar i urval.

Valhoppet.
Anarko Comix, Lund/Malmö 1973.

Förstår dom inte att jag är jätterädd?
Bild- och ljudband, Liber 1983.

Khan Banan.
Seriespecial, Östra Torn Kuriren 1990.

Spraykonst – graffiti från tecken till bild.
Kalejdoskop, Åhus 1990.

Konstsamlingen på Sävstaholms slott och dess vidare öden.
I: V.Vingåkers Hembygdsförenings årsskrift 1992.

Om konstkonflikter i det offentliga rummet.
I: Miegel/Johansson: Mardrömmar och önskedrömmar. Antologi. Symposion, Sthlm 1994.

Den Spraymålade Bilden. Graffitimåleriet som bildform, konströrelse och läroprocess.
Ph.D. dissertation in Art History, Lunds University. Aerosol Art Archives, Lund 1996.

Dialog om Frihet. Roman om den heta sommaren i Lund 1968.
RD Förlag, Lund/Malmö 2001.

300 av världens bästa konstcitat.
(Red.) Palmkrons Förlag/Lunds Konsthall, Lund 2002.

Rådsorgan och ekonomi i ett självförvaltat samhälle.
(Red.) India Däck Bokcafé Förlag, Lund 2005.